Chinh nhân ơi!

Khi anh trở về.

Chinh nhân ơi!

Khi anh trở về.

Người yêu ra mừng đón.

Người yêu anh bé nhỏ… sẽ thương anh trọn đời

Không cần quen được người yêu cao trên 1m65, hay ngực bự, hay chân thon… chỉ cần người nói rằng ‘sẽ thương anh trọn đời’ thôi là được 

Notes

  1. goldscors said: nhưng được thêm cả ngực bự hay cao trên 1m65 thì vẫn thích hơn :3
  2. nhacnheo posted this